Volvo - sixty years of truckmaking

Författare
Christer Olsson
(Christer Olsson : English translation by Tom Byrne photographs: Roland Brinkberg ..)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norden cop. 1987 Sverige, Malmö, Schweiz 224 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), diagr. i färg, tab. 31 cm