Volvo - kuusikymmentä vuotta kuorma-autoja

Författare
Christer Olsson
(Christer Olsson suomennos: Volvo Auto Oy Ab valokuvat: Roland Brinkberg ..)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norden cop. 1987 Sverige, Malmö, Schweiz xvi, 224 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), diagr. i färg 31 cm