Volvo - les camions Volvo: soixante ans d'histoire

Författare
Christer Olsson
(Christer Olsson version française: Olivier Le Goff photographies: Roland Brinkberg ..)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norden cop. 1987 Sverige, Malmö, Schweiz 224 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), diagr. i färg, tab. 31 cm