Das grosse Buch der VOLVO-Typen

Författare
Christer Olsson
(Christer Olsson und Henrik Moberger Deutsche Fassung: Harald Neuhaus.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Motorbuch-Vlg, Västergötlands tr. 1996 Tyskland, Stuttgart, Skara 239, xvi sidor. ill. (huvudsakligen i färg), tab.
Norden 1990 Sverige, Malmö 232 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), diagr. i färg, tab.
Norden 1988 Sverige, Malmö, Schweiz 224 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), diagr. i färg, tab. 31 cm