Volvo - lastbilarna igår och idag

Författare
Christer Olsson
(Christer Olsson foto: Roland Brinkberg ..)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norden 1990 Sverige, Malmö, Schweiz 232 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), diagr. i färg, tab. 31 cm
Norden cop. 1987 Sverige, Malmö, Schweiz 224 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), diagr. i färg, tab. 31 cm