Volvo - en presentation

Författare
(Göteborgs Volvo.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Volvo 1959 Sverige, Göteborg 63 sidor. ill.