Volvo - die P-120-Modelle : die Geschichte der Amazonen

Författare
(Dieter Günther, Walter Wolf.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Autovision-Vlg 1997 Tyskland, Hamburg 112 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), tab.