Volvos herrgårdsvagnar - Volvo personvagnar AB : historia 1927-2012

Författare
Peter Haventon
(Text: Peter Haventon, Claes Rydholm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Volvo Cars Heritage, Volvo personvagnar, Tidningsproffs Bienen & Haventon 2012 Sverige, Göteborg, Kivik 94 sidor. ill. 978-91-977412-4-8