Volvos prototypes - a history of Volvo Car Corporation 1927-2011

Originaltitel
Volvos prototyper
Författare
Peter Haventon
(Authors: Peter Haventon & Claes Rydholm translation: Julie & Andrew Anderson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Volvo Cars Heritage, Public Affairs, Volvo Car Corporation 2011 Sverige, Göteborg 102 sidor. : ill. 978-91-633-8357-1