Volvos revansch - så befriades tigern

Författare
Håkan Matson
(Håkan Matson & Anders Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brombergs 2020 Sverige, Stockholm 270 sidor 18 cm 978-91-7809-118-8
Brombergs 2019 Sverige, Stockholm 254 sidor 21 cm 978-91-7337-933-5
Brombergs Bokförlag 2019 Sverige 978-91-7337-934-2