Volvos tävlingshistoria - Volvo personvagnar AB : historia 1927-2010

Författare
Peter Haventon
(Text: Peter Haventon.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Volvo personvagnar, Tidningsproffs Bienen & Haventon AB 2010 Sverige, Göteborg, Kivik 111 sidor. ill. 978-91-977412-8-6