Volvos värde varar - Volvo personvagnar AB - historia 1927-2008

Författare
Peter Haventon
(Text: Peter Haventon.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Volvo Car Corporation, Volvo personvagnar, Public Affairs 2008 Sverige, Göteborg 114 sidor. ill. 978-91-977369-0-9