Vorlesungen über den Römerbrief 1515/1516

Författare
Martin Luther
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1960 Tyskland, Darmstadt 2 vol
1960 Tyskland 393 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan