Vuxenanknytning - en kvalitativ studie av 20 unga vuxna anknytningsmönster

Författare
Elin Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tillämpad psykologi, Umeå univ. 1999 Sverige, Umeå 32, 9, 11 sidor.