Vygotskij och de små och yngre barnens lärande

Originaltitel
Introducing Vygotsky
Författare
Sandra Smidt
(Sandra Smidt översättning: Inger Lindelöf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2010 Sverige, Lund, Ungern 232 sidor. ill. 23 cm 978-91-44-05784-2