Wä idrottsförening 30 år - en minnesskrift

Författare
(Layout och red.: A. Malmberg, H. Billgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören., Kristianstads boktr. 1965 Sverige, Vä, Kristianstad 18 sidor. ill.