Wä idrottsförening 30 år - en minnesskrift

Författare
(Layout och red.: A. Malmberg, H. Billgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. 1965 Sverige, Vä 18 sidor. : ill.