Wärend och wirdarne D. 1 - ett försök i svensk etnologi

Författare
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1972 Sverige, Lund [12], 503, xiii, 106 sidor. ill.
Norstedt 1921 Sverige, Stockholm 374 sidor., x sidor. ill.
Norstedt 1863 Sverige, Stockholm 503, xiii sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan