Wästernorrlands lagmans synerätts dom, uti den af Sunne lofl. tingsrätt, här i Jämtland, d. 20 october förledit åhr, wid härads syn dömde och derifrån wädjade ... sak, emellan bönderne Per Helgeszon och Olof Olofszon i Norrhara, Sunne - sockn, genom länsmannen wälacktad Eric Lundahl, och furiern manhaftige Nils Flygare, kärande, och vice häradshöfdingen ... Johan Johansson Wasell ... swarande, angående den ... dom, som ... stadfäst den storskiftes delning för Norrhara : by ... hwarom ... parterne twistat: afsagd på twisteplatsen i Norrhara d. 7. september åhr 1761. =(Rubr.)= =S. impr.=

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1761 Sverige 16 sidor. 4:o.