Waare Oeffening der Planten, waar in de rechte Aart, Natuire, en verborgene eigenschappen der Boomen, Heesteren, Kruiden, en de Bloemen, door een veeljaarige onderzoekinge, zelfs gevonden; als meede op wat maniere zy, in onze Neder-en Hoog-duitsche Landen, gezaait, geplant, bewaart, ende. door het geheele jaar, geregeert moeten zijn, kenbaar gemaakt worden. Beschreeven door Abrahamus Munting ... Met 40. Kopere Plaaten van de Raarste Planten verçiert

Författare
Abraham Munting
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1672 Nederländerna, T' Amsterdam, voor Jan Rieuwertsz. Boekverkooper, in Dirk van Assensteeg, in't Jaar. 1672. Met Privilegie [36], 690 sidor., 40 pl.-bl. (kopparstick) : ill. 4:o