Wasa-ätten under unionstiden. Academisk afhandling med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och till offentlig granskning framställd af Carl Fr. Aug. Ljungberg af Westmanlands och Dala nation. å Gustavianska lärosalen den 2 junii 1854. p. v. t. f. m II

Författare
Carl Georg Starbäck
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1854 Sverige, Upsala, Wahlström & C [2], 17-34 sidor. 8:o