Wasa-ätten under unionstiden. Academisk afhandling med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och till offentlig granskning framställd af Carl Georg Starbäck af Westmanlands och Dala nation. å Gustavianska lärosalen den 29 maj 1854. p. v. t. f. m., I

Författare
Johan Henrik Schröder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1854 Sverige, Upsala, Wahlström & C [2], 16
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan