Wasa-ätten under unionstiden

Författare
Carl Georg Starbäck
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1854 Sverige, Uppsala