Waste prevention in criteria in public procurement - tools for achieving the national environmental quality objectives

Författare
Kristina von Oelreich
(Kristina von Oelreich and Annika Kleen)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) 2016 Sverige, Stockholm 46 sidor. 978-91-620-6730-4
Naturvårdsverket 2016 Sverige, Stockholm 48