What Did Iver Olsen Tell Harry White?

Författare
Göran Ahlström
Genre
Statlig publikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Economic History, Lund University 2016 Sverige, Lund
Department of Economic History, Lund University 2005 Sverige, Lund 18 sidor.