What next?, Elevfacit : med texter till hörövningar

What Next? är en konversationskurs bestående av fyra böcker avsedda för lätt till mer avancerad konversation för vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Samtliga böcker är indelade i olika units med humoristiskt och stimulerande innehåll. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Peter Watcyn-Jones
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Göteborgs offsettr. 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 30 sidor. 22 cm
Almqvist & Wiksell, A & W 1982 Sverige, Stockholm, Uppsala 128 sidor. ill. 22 cm