When pemmikan made history

Originaltitel
Pemmikan
Författare
Kjell Lundin
(Kjell Lundin translated into english by Ron Southerton and Tim Crosfield.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pemmikanförlaget 2015 Sverige, Lidingö, Polen 264 sidor illustrationer 21 cm 978-91-639-0420-2