Whisky fra hele verden

Författare
Urban Laurin
(Urban Laurin oversatt fra svensk av Dan Hasle)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Landbruksforl. 1998 Norge, Oslo 168 sidor. : färgill. 82-529-2362-3