White light - Bright heat. The shut room

Författare
Sarah Kläpp
(Sarah Kläpp.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wormgod, Seriefrämjandet 2010 Sverige, Helsingborg, Malmö, Malmö [32] sidor. ill. 19 cm 978-91-85161-91-1