Wi, Friherre Otto Reinhold Strömfelt, Præsident uti Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hofrätt ... angående en Präst, som försummat besöka en siuk med Herrans Nattward

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kongl. tryckeriet 1742 Sverige, Stockholm [4] sidor. 4:o