Wi, Hindrich Hammarberg, Præsident uti Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hofrätt ... I anseende thertil, at i allmänna lagen icke något särskilt straff är stadgat på slagsmål, som begås af then, hwilken samma dag warit til Herrans Nattward

Genre
Cirkulär
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kongl. tryckeriet 1752 Sverige, Stockholm [4] sidor. 4:o