Wiersze

Författare
Artur Lundkvist
(Przełoźyli: Zygmunt Łanowski, Artur Międzyrzecki)
Språk
Polska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Państwowy instytut wydawniczy 1968 Polen, Warszawa 58 sidor.