Wild card 1, Elevboken - engelska som språkval

Författare
Christer Bermheden
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier utbildning, Almqvist & Wiksell 1998 Sverige, Stockholm, Uppsala 136 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 26 cm