"Winning body language : control the conversation, command attention, and convey the right message--without saying a word"

Författare
Mark Bowden
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
2010 Utgivningsland okänt / Ej specificerat