Women as public intellectuals - Kerstin Hesselgren and Alva Myrdal

Författare
Per Wisselgren
(Per Wisselgren.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för vetenskapshistoria, Uppsala universitet 2006 Sverige, Uppsala 39 sidor.