Women in the military orders of the crusades

Författare
Myra M. Bom
(Myra M. Bom.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan 2012 England, Basingstoke xvi, 230 sidor. ill., maps 23 cm. 978-0-230-11413-5