Wood-inhabiting Aphyllophorales (Basidiomycetes) and Heterobasidiomycetes in n. Iran

Författare
Nils Hallenberg
(Nils Hallenberg.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1981 Sverige, Göteborg [3], 6 sidor. 30 cm