Worms and human disease

Författare
Ralph Muller
(Ralph Muller and Derek Wakelin)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CABI cop. 2002 Storbritannien, Wallingford ix, 300 sidor. : ill. (vissa i färg) 0-85199-516-0
CABI cop. 2002 Storbritannien, Wallingford PDF (ix, 300 sidor.) ill. 978-1-84593-320-3