X-Ray Free Electron Lasers - Applications in Materials, Chemistry and Biology

Författare
(Edited by Uwe Bergmann, Vittal K. Yachandra, Junko Yano.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Royal Society of Chemistry 2017 Storbritannien, Cambridge online resource (xxiv, 463 sidor) illustrationer 978-1-78262-409-7, 978-1-78801-202-7