XII International Ornithological Congress - Helsinki 5.-12. VI. 1958 proceedings

Författare
(President: J. Berlioz edited by G. Bergmann, K. O. Donner, L. v. Haartman.)
Genre
Kongresser, Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
International Ornithological Congress 1960 Finland, Helsinki 2 volymer (820 sidor, 2 planschsidor) illustrationer, kartyor, diagram, tabeller