Xenophontis operum Concordantiae Vol. 1 P. 1, Hellenica. A-K

Författare
Carlos Schrader
(Curaverunt Carlos Schrader, José Vela, Vicente Ramón.)
Genre
Index
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olms-Weidmann 2002 Tyskland, Hildesheim vii, 442 sidor.