Xenophontis operum Concordantiae Vol. 3 P. 2, Cyrupaedia. L-Ō

Författare
Carlos Schrader
(Curaverunt Carlos Schrader, José Vela, Vicente Ramón.)
Genre
Index
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olms-Weidmann 2003 Tyskland, Hildesheim S. 515-1052