Xenophontos Anabasis Kyrou = - Xenophons berättelse om Kyros' fälttåg öfversedd text med bifogade anmärkningar, historiska och geografiska upplysningar, karta och ordbok till svenska ungdomens tjenst

Originaltitel
Anabasis
Författare
Xenofon
(Utgifven af G.W. Gumælius)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindh 1861 Sverige, Örebro viii, 245, 115 sidor., [1] vikt karta