Ympäristön tila Länsi-Suomessa - Miljöns tillstånd i västra Finland

Författare
(Toimittajat = redaktörer: Liisa Maria Rautio, Hannele Ilvessalo)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsi-Suomen ympäristökeskus, Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto 1998 Finland, Vaasa, Seinäjoki 296 sidor. : kuv., kartt. 30 cm 951-53-1549-2