Ympäristötilasto 1974 - tilastotietoja ympäristön tilasta Suomessa vuosina 1964-1974

Författare
Finland
(Tilastokeskus = Miljöstatistik 1974 : statistiska uppgifter om miljötillstånden i Finland åren 1964-1974 / Statistikcentralen = Environmental statistics 1974 : statistical information on the condition of the environment in Finland in 1964-1974 / Central statistical office of Finland)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Finland, Helsinki 211 sidor. : diagr., kart., tab. 951-46-2555-2