Ytringsfriheten i Norge i det 20. århundre

Författare
Hans Fredrik Dahl
(Hans Fredrik Dahl og Henrik G. Bastiansen. Norges internasjonale forpliktelser på ytringsfrihetens område / Kyrre Eggen)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens forvaltningstjeneste, Statens trykning 1999 Norge, Oslo 351 sidor.