Yttrande över 1930 års försvarskommissions betänkande

Författare
Svenska officersförbundet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska officersförbundet 1936? Sverige, s.l. [3], 48 sidor.