Yutakasa-e no cho?sen

Författare
Gunnar Myrdal
(G. Myuruda?ru cho Ohara Keiji, Ikeda Yutaka yaku)
Språk
Japanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Takeuchi shoten 1964 Japan, To?kyo? 257 sidor.