Z prós

Författare
Selma Lagerlöf
(Selma Lagerlofová autorisovaný preklad Jaroslava Dohnala.)
Språk
Tjeckiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1922 Tjeckoslovakien (t.o.m. 1992), Praha 91 sidor.