Zambia - community self-help in the construction and maintenance ofprimary schools : a pre-feasibility report

Författare
Uno Winblad
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1987 Sverige 46 sidor.