Zarathustra contra Zarathustra - the tragic buffoon

Författare
Francesca Cauchi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ashgate cop. 1998 Storbritannien, Aldershot 185 sidor. 1-84014-351-7